Własność intelektualna i dobra osobiste

wsparcie prawne dla biznesu

  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego i prawa pokrewnych,
  • prawo własności przemysłowej, patenty i wzory użytkowe,
  • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa / ochrona know-how,
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów licencyjnych i umów przeniesienia własności intelektualnej,
  • reprezentacja w sporach sądowych związanych z naruszeniem praw do wizerunki/praw własności intelektualnej/ ochrony dóbr osobistych / dobrego imienia i renomy zarówno przedsiębiorców jak i osób prywatnych.