Prawo nieruchomości

wsparcie prawne dla biznesu

  • audyt nieruchomości,
  • umowy sprzedaży nieruchomości / umowy gwarantujące korzystanie z nieruchomości,
  • nabywanie nieruchomości obciążonych prawami osób trzecich,
  • nadzór prawny nad przebiegiem inwestycji i jej rozliczeniem etapowym i końcowym,
  • reprezentacja w sporach sądowych z udziałem wykonawców, podwykonawców, inwestorów,
  • hipoteka, służebność, użytkowanie.