Prawo karne gospodarcze

wsparcie prawne dla biznesu

  • obrona w sprawach o oszustwa podatkowe, przestępstwa nadużycia zaufania, korupcyjne, przetargowe, prania brudnych pieniędzy, bankowe, hazardowe, akcyzowe, dewizowe, przestępstwa przeciwko wierzycielom,
  • ochrona członków kadry kierowniczej przed odpowiedzialnością karną,
  • odszkodowania z tytułu niesłusznego zatrzymania/tymczasowego aresztowania,
  • zarządzanie ryzykiem karnym w przedsiębiorstwie,
  • zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej (audyty, opinie),
  • obsługa jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.