Spory sądowe

wsparcie prawne dla biznesu

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, arbitrażu i sporów sądowych, dotyczące wszystkich dziedzin prawa i rodzajów postępowań.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.