Prawo pracy

Prawa pracowników | Umowa o pracę | Kontrakty menadżerskie | Mobbing

Wspieramy naszych Klientów w walce z nieuczciwymi pracodawcami.

Analizujemy umowy o pracę, umowy o odpowiedzialności materialnej jak również o zakazie konkurencji i kontrakty menadżerskie.

Walczymy w imieniu naszych Klientów w sprawie roszczeń wynikających z braku wynagrodzenia, bezpodstawnego zwolnienia i mobbingu.