Spółki i obsługa korporacyjna

wsparcie prawne dla biznesu

 • zakładanie i przekształcanie spółek,
 • wybór optymalnej formy spółki, przygotowywanie dokumentów rejestrowych,
 • opracowywanie umów spółek,
 • audyt prawny przedsiębiorstwa,
 • opracowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych,
 • opracowywanie dokumentów związanych ze zmianami organizacyjnymi,
 • prowadzenie procesów przekształceń i łączenia spółek,
 • przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego,
 • odpowiedzialność członków zarządu,
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce,
 • spory korporacyjne między wspólnikami,
 • upadłości.