Prawo pracy

wsparcie prawne dla biznesu

  • optymalizacja form zatrudnienia pracowników,
  • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, systemów wynagrodzeń oraz wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  • przygotowywanie kontraktów menedżerskich,
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia,
  • przygotowywanie umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami,
  • udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi,
  • reprezentowanie klientów przed sądami pracy w sporach z udziałem pracowników.