Prawo budowlane

wsparcie prawne dla biznesu

  • umowy o roboty budowlane,
  • nadzór prawny nad przebiegiem inwestycji i jej rozliczeniem etapowym i końcowym,
  • reprezentacja w sporach sądowych z udziałem wykonawców, podwykonawców, inwestorów,
  • reprezentacja przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
  • decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę/na użytkowanie.