Prawo pracy

Zatrudnienie | Optymalizacja form zatrudnienia | Umowy | Kontrakty menedżerskie | Zakaz konkurencji

Prawo pracy to jedna z czołowych specjalizacji radców prawnych z naszej kancelarii. W związku z prowadzeniem działalności bardzo często przedsiębiorcy borykają się z problemami, jakie stawia przed nimi prawo pracy. Zwracając się do prawnika, szukają kogoś, kto rozumie prawo pracy jak przedsiębiorca i wie, w jakim kierunku należy prowadzić obsługę prawną.

Nasi klienci zwracają się do nas z prośbą o porady prawne z zakresu prawa pracy, licząc na kompleksowe podejście, uwzględniające całą działalność i jej profil. W związku z tym bardzo często doradztwo z prawa pracy obejmuje również obsługę prawną całego przedsiębiorstwa i bieżące uczestniczenie w działalności firmy.

Nasi prawnicy zajmujący się prawem pracy firm nastawieni są również na pracę o charakterze zapobiegawczym, co oznacza, że tworzymy i analizujemy wszelką dokumentację w sposób możliwie najlepiej chroniący pracodawcę przed postępowaniami sądowymi. W razie potrzeby oferujemy również reprezentację przed sądami wszystkich instancji.

Prawo pracy – zakres usług dla firm

Usługi Kancelarii z zakresu prawa pracy obejmują wszelkie czynności związane ze stosowaniem prawa pracy w bieżącej działalności naszych Klientów. Do najważniejszych należy:

  • optymalizacja form zatrudnienia pracowników,
  • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, systemów wynagrodzeń oraz wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  • przygotowywanie kontraktów menedżerskich,
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie, jak i po ustaniu zatrudnienia,
  • przygotowywanie umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami,
  • udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi,
  • reprezentowanie klientów przed sądami pracy w sporach z udziałem pracowników.

Więcej o prawie pracy na naszym blogu: Prawo pracy Kraków