Prawo karne gospodarcze

Przestępczosć gospodarcza i skarbowa | Oszustwa podatkowe i bankowe

Prawo karne gospodarcze to wyjątkowo ważna specjalizacja naszej Kancelarii. Od wielu lat zajmujemy się obsługą tej dziedziny prawa, dzięki czemu zapewniamy szeroki wachlarz usług związanych ze sprawami karnymi gospodarczymi. Prawnicy zajmujący się prawem gospodarczym w naszej Kancelarii to osoby wykwalifikowane i z dużym doświadczeniem w przepisach regulujących odpowiedzialność karną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pomagamy w sprawach gospodarczych nie tylko na etapie prowadzonych postępowań, ale również dokonujemy szczegółowego audytu pod kątem prawa gospodarczego, dzięki czemu nasi Klienci mogą wdrożyć odpowiednie środki prawne o charakterze zapobiegawczym. Wiemy, że w prowadzeniu działalności gospodarczej niezwykle ważna jest reputacja, dlatego nasza kancelaria traktuje prawo gospodarcze jako narzędzie do walki o interesy uczciwych przedsiębiorców. Niezwykle istotne jest również, aby prowadzenie postępowań wynikających z prawa gospodarczego było przejrzyste i sprawne, w końcu na szali jest nie tylko dobre imię naszych Klientów, ale również możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i osiąganie dochodów.

Sprawy karne gospodarcze – zakres usług

Kancelaria prowadzi sprawy karne gospodarcze w Krakowie oraz na terenie całej Małopolski. Najważniejsze usługi, jakie oferujemy, to:

  • obrona w sprawach o oszustwa podatkowe, przestępstwa nadużycia zaufania, korupcyjne, przetargowe, prania brudnych pieniędzy, bankowe, hazardowe, akcyzowe, dewizowe, przestępstwa przeciwko wierzycielom,
  • ochrona członków kadry kierowniczej przed odpowiedzialnością karną,
  • odszkodowania z tytułu niesłusznego zatrzymania/tymczasowego aresztowania,
  • zarządzanie ryzykiem karnym w przedsiębiorstwie,
  • zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej (audyty, opinie),
  • obsługa jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.