Spory sądowe

Sądy powszechne | Sądy administracyjne | Sąd Najwyższy | Naczelny Sąd Administracyjny

Prowadzenie spraw sądowych jest niezwykle istotnym elementem pracy naszej kancelarii. Specjalizacja w tej dziedzinie wymaga wielu godzin spędzonych na salach sądowych, gdzie zdobywa się doświadczenie i uczy szybkiego reagowania na pojawiające się problemy, umiejętnego przesłuchiwania stron postępowania i świadków czy w końcu przekonywania do racji naszego Klienta.

Etap rozprawy poprzedzony jest przygotowywaniem pism procesowych oraz gromadzeniem odpowiedniego materiału dowodowego. Nigdy nie decydujemy się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, jeśli nie mamy pewności, że istnieje duża szansa na jej wygranie. Również na tym etapie zachęcamy Klientów do skorzystania z mediacji, dzięki którym można zaoszczędzić czas i pieniądze. Nasze wsparcie obejmuje reprezentowanie Klienta w trakcie mediacji (na terenie Krakowa oraz innych miast). Na stałe współpracujemy z wykwalifikowanymi osobami które prowadzą mediacje w różnych specjalizacjach, takich jak mediacje rodzinne i inne.

Spory sądowe i mediacje – zakres usług

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, arbitrażu i sporów sądowych, dotyczące wszystkich dziedzin prawa i rodzajów postępowań. Co więcej, stawiamy na rozwiązywanie sporów w polubowny sposób, a w szczególności korzystanie z mediacji przy pomocy wykwalifikowanych mediatorów na terenie Krakowa, z którymi współpracujemy na stałe.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.